Шлапак И.П. «Анестезиология и интенсивная терапия. Практические навыки» 2006 год

Шлапак И.П. - Анестезиология и интенсивная терапия. Практические навыки - 2006 год

Автор: Шлапак И.П.

Год: 2006

У даній роботі детально проведене теоретичне обґрунтування, описані основні принципи та техніка проведення процедур і маніпуляцій, пов'язаних з наданням анестезіологічної допомоги та інтенсивної терапії. Еталони наводяться також з рекомендаціями щодо ступеню опанування практичними навичками лікарями різних кваліфікаційних категорій. Навчальний посібник є колективною працею співробітників кафедр післядипломної освіти України з фаху "Анестезіологія та інтенсивна терапія".
Посібник призначений для використання в навчальному процесі на циклах підготовки лікарів9інтернів за фахом "Анестезіологія та інтенсивна терапія", на передатестаційних циклах, а також на циклах тематичного удосконалення за вказаним фахом.

Вступ
Список умовних позначень

Розділ І. Еталони практичних навичок

Катетеризація периферичних вен
Катетеризація центральних вен: загальні положення
Катетеризація підключичної вени
Катетеризація внутрішньої яремної вени
Катетеризація зовнішньої яремної вени
Катетеризація стегнової вени
Пункція та катетеризація артерій: загальні положення
Пункція та катетеризація стегнової артерії
Пункція та катетеризація променевої артерії
Визначення центрального венозного тиску
Зондування шлунку
Катетеризація сечового міхура
Ускладнена інтубація трахеї
Туалет трахеобронхіального дерева при аспірації шлункового вмісту
Пункція та катетеризація епідурального простору
Спінальна пункція
Лікувально9діагностична люмбальна пункція у хворих з підвищеним внутрішньочерепним тиском
Пункція плевральної порожнини
Пункція перикарду
Визначення крововтрати під час операції
Заходи при зупинці серця під час операції
Закритий масаж серця
Відкритий масаж серця
Електрична дефібриляція при фібриляції шлуночків серця
Електрична дефібриляція при миготливій аритмії
Штучне ентеральне харчування
Критерії відновлення хворого після анестезії
Ступінь опанування згідно з кваліфікаційними вимогами

Розділ ІІ

Наказ № 303 «Про регламентацію діяльності анестезіологічної служби України»
Рекомендації щодо структури служби анестезіології та інтенсивної терапії в лікувально9профілактичних закладах України
Тимчасові штатні нормативи медичного персоналу анестезіологічних груп, відділень анестезіології без ліжок і з ліжками інтенсивної терапії лікувально9профілактичних закладів України
Положення про відділення анестезіології з ліжками та без ліжок для інтенсивної терапії, анестезіологічну групу, відділення інтенсивної терапії лікувально9профілактичних закладів
Положення про відділення анестезіології з ліжками для інтенсивної терапії обласної лікарні як організаційно9методичного центру служби анестезіології
Положення про відділення анестезіології з ліжками для інтенсивної терапії обласної (міської) дитячої лікарні
Положення про виїзну консультативну педіатричну бригаду невідкладної допомоги та інтенсивної терапії
Положення про завідуючого відділенням структурного підрозділу служби анестезіології лікувально9профілактичних закладів
Положення про лікаря9анестезіолога структурного підрозділу служби анестезіології
Положення про старшу медичну сестру структурного підрозділу служби анестезіології лікувально9профілактичних закладів
Положення про медичну сестру структурного підрозділу служби анестезіології
Положення про завідуючого експрес9лабораторією відділення анестезіології з ліжками для інтенсивної терапії та відділення інтенсивної терапії
Положення про лаборанта з вищою освітою експрес9лабораторії структурних підрозділів служби анестезіології
Положення про лаборанта з середньою освітою експрес9лабораторії структурного підрозділу служби анестезіології
Положення про порядок госпіталізації у відділення анестезіології з ліжками для інтенсивної терапії та відділення інтенсивної терапії
Наказ № 385 «Про інфекційну безпеку донорської крові та її компонентів»
Інформаційний лист «Про заходи щодо підвищення безпеки гемотрансфузій у дітей»
Наказ № 359 «Про подальше удосконалення атестації лікарів»
Положення про порядок проведення атестації лікарів
Додаток 1 до пункту 2.3. положення про порядок проведення атестації лікарів. Атестаційний листок
Додаток 2 до пункту 2.7. положення про порядок проведення атестації лікарів. Сертифікат
Додаток 3 до пункту 3.3. положення про порядок проведення атестації лікарів. Свідоцтво про складання іспиту зі спеціальності
Додаток 4 до пункту 3.19. положення про порядок проведення атестації лікарів. Посвідчення

Список рекомендованої літератури